Phê duyệt lịch họp

Ứng dụng cho phép phê duyệt lịch họp, giúp người quản lý phòng họp phân phối và sử dụng phòng họp hợp lý.

Hướng dẫn chi tiết

Nhấn vào phân hệ Phê duyệt lịch họp.

Tại đây, màn hình hiển thị danh sách tất cả các lịch họp đang chờ phê duyệt:

  • Người dùng có thể nhấn vào một lịch họp cụ thể để xem chi tiết.
  • Sau đó, tích chon lịch họp cần duyệt.
  • Nhấn Phê duyệt hoặc Từ chối (điền lý do).

Lưu ý: Có thể thao tác với nhiều lịch họp một lúc bằng cách tích chọn một loạt lịch họp đang chờ duyệt sau đó nhấn phê duyệt hoặc từ chối.

Ngoài ra, người dùng có thể theo dõi và thực hiện phê duyệt ngay trên màn hình quản lý lịch họp.

Mục Tôi chờ duyệt cho phép người dùng theo dõi các lịch họp của mình đặt, đang chờ người khác phê duyệt.

Sau khi hoàn tất, những người dùng đặt lịch họp chờ phê duyệt sẽ nhận được thông báo qua ứng dụng và email.

Người dùng có thể theo dõi thông tin Phê duyệt/Từ chối đặt phòng trong mục Lịch sử phê duyệt.

Lưu ý: Có thể nhấn vào Người đặt phòng/Người phê duyệt, xem thông tin trong Danh bạ để liên hệ nếu cần thiết.

Cập nhật 09/10/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.