1. Trang chủ
  2. Chấm công
  3. Ca làm việc
  4. Đăng ký ca (mobile, website)

Đăng ký ca (mobile, website)

Giúp nhân viên đăng ký ca làm việc và gửi quản lý duyệt nhanh trên phần mềm, giúp giảm thời gian và công sức khi số lượng nhân viên lớn và có nhiều ca làm việc trong tuần.

Hướng dẫn chi tiết

Luồng nghiệp vụ trên phần mềm bao gồm 3 bước:

  • Bước 1: HR thiết lập cho phép nhân viên đăng ký ca và phân quyền cho quản lý đơn vị lập yêu cầu đăng ký ca
  • Bước 2: Quản lý lập yêu cầu đăng ký ca
  • Bước 3: Nhân viên đăng ký ca

Cụ thể như sau:

HR thiết lập

HR truy cập vào phân hệ Thiết lập\Quy định chấm công\Chung để bật thiết lập cho phép nhân viên đăng ký ca.

Sau đó, vào mục Hệ thống\Quản lý đăng ký ca để phân quyền cho các quản lý phụ trách tạo yêu cầu đăng ký ca.

Quản lý lập yêu cầu đăng ký ca

Lưu ý: Tính năng này chỉ có thể thực hiện trên website ứng dụng AMIS Nhân viên.

Trên giao diện AMIS Nhân viên, quản lý truy cập vào phân hệ Chấm công\Yêu cầu đăng ký ca để thêm/sửa/xóa bảng đăng ký ca.

Quản lý lập yêu cầu đăng ký ca

Sau khi đã hoàn thành thông tin đăng ký ca, Quản lý click vào “Gửi nhân sự” để gửi bảng này cho HR nắm được thông tin.

Nhân viên đăng ký ca

Lưu ý: Nhân viên cần thực hiện đăng ký ca trong thời hạn cho phép. Nếu đã hết thời hạn, chỉ Quản lý/HR mới sửa được bảng đăng ký ca.

Trên website

Trên giao diện AMIS Nhân viên, người dùng truy cập vào phân hệ Chấm công\Yêu cầu đăng ký ca, chọn bảng đăng ký ca phù hợp để thực hiện đăng ký.

Sau đó, Nhân viên có thể truy cập lại vào bảng này để tiện theo dõi lịch làm việc của mình.

Trên mobile

Nhân viên mở ứng dụng MISA AMIS trên điện thoại > chọn “Thêm” > Chấm công.

Trên giao diện chấm công, anh chị nhấn > chọn “Đăng ký ca làm việc”.

Chương trình hiển thị danh sách các bảng phân ca nhân viên được phân quyền đăng ký. Anh chị chọn bảng phù hợp để xem chi tiết dưới 2 dạng:

  • Lịch: Nhấn vào từng ngày trên lịch để chọn/thay đổi ca làm việc.

  • Danh sách: Nhấn vào “Chọn ca” trên từng ngày để chọn/thay đổi ca làm việc.

Xác nhận xong ca, anh chị nhấn “Gửi” để chuyển cho HR phê duyệt.

Cập nhật 02/06/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận