1. Trang chủ
  2. Chấm công
  3. Ca làm việc
  4. Theo dõi bảng phân ca (website, mobile)

Theo dõi bảng phân ca (website, mobile)

Để nhân viên có thể chủ động nắm bắt giờ giấc làm việc, tra cứu lại khi cần, chương trình bổ sung tính năng cho phép nhân viên theo dõi bảng phân ca.

Lưu ý: HR cần thiết lập cho phép nhân viên theo dõi lịch phân ca trên AMIS Chấm công thì nhân viên mới sử dụng được tính năng này.

Hướng dẫn chi tiết

Trên Website

Trên giao diện AMIS Nhân viên, người dùng truy cập vào phân hệ Chấm công\Bảng phân ca. Tại đây hiển thị dữ liệu bảng phân ca của nhân viên dưới dạng lịch.

Nhân viên có thể làm đề nghị đổi ca nhanh ngay tại giao diện này.

Trên Mobile

Nhân viên mở ứng dụng MISA AMIS trên điện thoại > chọn “Thêm” > Chấm công.

Trên giao diện chấm công, anh chị nhấn > chọn “Bảng phân ca” để xem thông tin ca làm việc của mình trong tháng.

Cập nhật 02/06/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận