1. Trang chủ
  2. Chấm công
  3. Ca làm việc
  4. Xem danh sách nhân viên nghỉ trong ngày (website, mobile)

Xem danh sách nhân viên nghỉ trong ngày (website, mobile)

Giúp các nhân viên trong công ty xem được danh sách nhân viên nghỉ trong ngày trên phần mềm để tiện cho việc liên hệ xử lý công việc.

Lưu ý: HR cần thiết lập trên AMIS Chấm công thì nhân viên mới sử dụng được tính năng này.

Hướng dẫn chi tiết

Trên website

Để xem trên AMIS Nhân viên, anh chị truy cập vào phân hệ Chấm công\Nhân viên nghỉ trong ngày.

Trên mobile

Để xem trên điện thoại – ứng dụng MISA AMIS, anh chị vào phân hệ Chấm công\Thêm\Nhân viên nghỉ trong ngày.

Cập nhật 11/12/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận