1. Trang chủ
  2. Trên Website
  3. Tính năng mới
  4. R34 - Ngày phát hành 9/9/2022
  5. Thông báo kỷ luật, sự cố từ Thông tin nhân sự

Thông báo kỷ luật, sự cố từ Thông tin nhân sự

Tại các đơn vị có trường hợp vi phạm kỷ luật, để thông báo rộng rãi cho toàn thể CBNV nắm được nhằm tránh vi phạm tái diễn, chương cho phép đẩy thông báo lên bảng tin AMIS Mạng xã hội khi có vi phạm trên TTNS.

Hướng dẫn chi tiết

Trên AMIS TTNS, khi có Sự cố Vi phạm kỷ luật, HR có thể gửi thông báo sự cố lên mạng xã hội nội bộ.

Sự cố vi phạm sẽ được thông báo lên AMIS MXH tức thời để toàn bộ nhân viên nắm được thông tin những cá nhân nào vi phạm kỷ luật. Người dùng có thể bình luận để trao đổi, thảo luận trên thông báo.

Lưu ý: Trường hợp có nhầm lẫn, sai sót,… HR có thể Gỡ bỏ thông báo vi phạm kỷ luật trên MXH.

Cập nhật 20/10/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.