Widget Liên kết trong nhóm

Để các thành viên trong nhóm tiện tra cứu tài liệu, tệp dùng chung,… chương trình cho bổ sung widget Liên kết trong nhóm giúp người dùng dễ dàng truy cập.

Hướng dẫn chi tiết

Tại widget Liên kết trên giao diện nhóm, QTV có thể thêm liên kết tài liệu, các link truy cập dùng chung của nhóm dễ dàng.

Lưu ý: Quản trị viên của nhóm mới có quyền Thêm/Sửa/Xóa liên kết trong nhóm.

Sau khi thêm, tất cả thành viên nhóm sẽ nhìn thấy liên kết trên widget và truy cập dễ dàng.

Cập nhật 14/10/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.