Lưu bài viết trong nhóm

Giúp người dùng lưu các bài viết được đăng trong nhóm dễ dàng để thuận tiện tra cứu khi cần thiết.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện nhóm, người dùng có thể lưu bài viết quan trọng hoặc mình quan tâm vào các thư mục lưu trữ.

Khi cần xem lại bài viết anh/chị có thể truy cập vào mục Đã lưu để xem lại bài viết dễ dàng.

Cập nhật 20/10/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.