1. Trang chủ
  2. Trên Website
  3. Tương tác và tiện ích
  4. Gắn hashtag cho bài viết để dễ dàng tìm kiếm lại khi cần
  1. Trang chủ
  2. Trên Website
  3. Tính năng mới
  4. R5 - Ngày phát hành 06/07/2021
  5. Gắn hashtag cho bài viết để dễ dàng tìm kiếm lại khi cần

Gắn hashtag cho bài viết để dễ dàng tìm kiếm lại khi cần

Xem phim hướng dẫn

Hướng dẫn chi tiết

Khi cần tìm lại bài viết trên mạng xã hội doanh nghiệp, người dùng không cần phải nhớ chính xác tên bài, tên tác giả, từ khóa trong bài,… mà có thể tìm kiếm dựa trên hashtag chủ đề đã được gắn trong bài đăng. Cụ thể như sau:

Thêm hashtag vào bài viết

Để người dùng khác có thể dễ dàng tìm kiếm các bài viết cùng chủ đề của bạn, hãy thêm hashtag cho bài viết.

– Đối với bài chia sẻ

Trên các bài chia sẻ, người dùng gắn hashtag bắt đầu bằng ký tự “#”.

Khi người dùng khác click vào hashtag, chương trình sẽ tự động hiển thị danh sách các bài viết có chứa hashtag này.

– Đối với bài tin tức

Trên giao diện thêm bài viết tin tức, người dùng điền hashtag muốn gắn vào bài tại ô Hashtag.

Khi người dùng khác click vào hashtag, chương trình sẽ tự động hiển thị danh sách các bài viết có chứa hashtag này.

Tìm kiếm nhanh bài viết bằng hashtag

– Trên widget hashtag

Phân hệ Bảng tin hiển thị danh sách các hashtag đã được tạo. Người dùng click vào hashtag, chương trình sẽ hiển thị các bài viết có sử dụng hashtag này.

– Trên thanh tìm kiếm

Người dùng nhập hashtag bắt đầu bằng ký tự “#”, chương trình sẽ tự động đề xuất và tìm kiếm ra các bài viết chứa hashtag tương ứng.

Trong Quản lý bài viết

– Tìm kiếm bằng hashtag

Tương tự như trên thanh tìm kiếm chung, người dùng nhập hashtag bắt đầu bằng ký tự “#” chương trình sẽ tự động đề xuất và tìm kiếm ra các bài viết chứa hashtag tương ứng.

– Lọc bài viết theo hashtag

Trên bộ lọc bài viết, chương trình bổ sung điều kiện hashtag. Người dùng nhập hoặc chọn hashtag mong muốn, chương trình sẽ lọc ra các bài viết có chứa hashtag tương ứng.

Cập nhật 28/07/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.