Bình chọn

 • Trên Web
 • Trên Mobile
 • Tìm kiếm và Xuất khẩu kết quả

Cho phép người dùng tạo các cuộc bình chọn trên mạng xã hội doanh nghiệp để khảo sát nhanh ý kiến của đồng nghiệp về một chủ đề nào đó, giúp người dùng thu được kết quả bình chọn nhanh chóng, dễ dàng mà không mất công đi hỏi từng người.

Để đăng tải bình chọn, người dùng có thể thực hiện như sau:

Cách 1: Trên giao diện Bảng tin, chọn thêm mới Bình chọn.

Cách 2: Chọn Thêm Bình chọn trên thanh Menu.

Khi tạo mới một bài Bình chọn, người dùng có thể thiết lập một số thông tin:

 • Thời gian bình chọn: mọi người có thể tham gia bình chọn từ khi nào đến khi nào
 • Bình chọn ảnh: các lựa chọn được thể hiện dưới dạng hình ảnh
 • Cho phép chọn nhiều câu trả lời: mỗi người tham gia bình chọn có thể lựa chọn nhiều đáp án
 • Cho phép thêm câu trả lời mới: mọi người tham gia bình chọn có thể thêm câu trả lời mới không nằm trong danh sách đã tạo.
 • Cho phép thay đổi câu trả lời: sau khi đã bình chọn, mọi người vẫn có thể thay đổi lựa chọn của mình
 • Cho phép xem danh sách bình chọn: danh sách những người tham gia bình chọn sẽ hiển thị công khai tới tất cả mọi người

Lưu ý: Người dùng có thể thiết lập chế độ hiển thị (công khai hoặc giới hạn đối tượng được phép bình chọn). Xem hướng dẫn thiết lập Chế độ hiển thị tại đây.

Sau khi đăng, bài viết bình chọn sẽ hiển thị trên Bảng tin dưới dạng một bài viết.

Những nhân viên nhìn thấy bài đăng bình chọn thì sẽ có quyền tham gia bình chọn.

Ngoài ra, người dùng nhấn vào phân hệ Bình chọn để xem tất cả các bài bình chọn mà người dùng được phép nhìn thấy.

Cho phép người dùng tạo các cuộc bình chọn trên mạng xã hội doanh nghiệp để khảo sát nhanh ý kiến của đồng nghiệp về một chủ đề nào đó, giúp người dùng thu được kết quả bình chọn nhanh chóng, dễ dàng mà không mất công đi hỏi từng người.

Trên giao diện Bảng tin, chạm thêm mới Bình chọn.

Lưu ý: Khi đăng bài, chương trình mặc định thiết lập trang thái Công khai (chia sẻ bài viết với tất cả nhân viên trong doanh nghiệp). Trường hợp nhân viên muốn chia sẻ riêng cho “Phòng ban” bất kỳ thì nhân viên chọn Chia sẻ với, sau đó tích chọn Phòng ban muốn chia sẻ (những Phòng ban được chọn để chia sẻ thì sẽ nhìn thấy bài viết). Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Chạm Xong. Bài viết sẽ hiển thị ngoài Bảng tin.

Khi tạo mới một bài Bình chọn, người dùng có thể thiết lập một số thông tin:

 • Thời gian bình chọn: mọi người có thể tham gia bình chọn từ khi nào đến khi nào
 • Bình chọn ảnh: các lựa chọn được thể hiện dưới dạng hình ảnh
 • Cho phép chọn nhiều câu trả lời: mỗi người tham gia bình chọn có thể lựa chọn nhiều đáp án
 • Cho phép thêm câu trả lời mới: mọi người tham gia bình chọn có thể thêm câu trả lời mới không nằm trong danh sách đã tạo.
 • Cho phép thay đổi câu trả lời: sau khi đã bình chọn, mọi người vẫn có thể thay đổi lựa chọn của mình
 • Cho phép xem danh sách bình chọn: danh sách những người tham gia bình chọn sẽ hiển thị công khai tới tất cả mọi người

Lưu ý: Người dùng có thể thiết lập chế độ hiển thị (công khai hoặc giới hạn đối tượng được phép bình chọn). Xem hướng dẫn thiết lập Chế độ hiển thị tại đây.

Sau khi đăng, bài viết bình chọn sẽ hiển thị trên Bảng tin dưới dạng một bài viết.

Những nhân viên nhìn thấy bài đăng bình chọn thì sẽ có quyền tham gia bình chọn.

Ngoài ra, người dùng chạm vào mục Bảng tin, chọn Bình chọn để xem tất cả các bài bình chọn mà người dùng được phép nhìn thấy.

Để dễ dàng theo dõi, xử lý kết quả bình chọn, người dùng có thể sử dụng tiện ích tìm kiếm và xuất khẩu.

Tìm kiếm người bình chọn
Trên giao diện Danh sách người bình chọn, anh chị có thể tìm nhân viên đã bình chọn qua: tên, địa chỉ mail, vị trí công việc, đơn vị công tác.

Xuất khẩu bình chọn

Lưu ý: Chỉ người đăng bình chọn mới thực hiện được tính năng này.

Cập nhật 03/06/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.