Quản lý chuyên mục

Cho phép khai báo các chuyên mục, phục vụ cho việc đăng bài và quản lý bài viết theo từng chuyên mục trên phân hệ Tin tức.

Lưu ý: Người dùng phải có vai trò là Quản trị hệ thống, Quản trị ứng dụng hoặc có quyền quản lý chuyên mục thì mới được thiết lập chuyên mục trên AMIS Mạng xã hội.

Nhấn vào biểu tượng chọn Quản lý chuyên mục.

Người dùng có thể thực hiện các thao tácThêm, Sửa, Xóa, Sắp xếp, Chuyển trạng thái chuyên mục.

Một số thông tin quan trọng khi Thêm mới chuyên mục:

Chuyên mục liên quan: các chuyên mục được chọn là liên quan sẽ hiển thị bên cạnh chuyên mục đang được thêm mới trên trang Tin tức.

Hiển thị trên menu: cho phép thiết lập ẩn/hiện chuyên mục này trên thanh menu các chuyên mục.

Hiển thị ngoài trang chủ: cho phép thiết lập chuyên mục đang thêm có hiển thị ngoài trang chủ hay không, nếu có thì hiển thị theo giao diện nào

  • Giao diện 2 cột
  • Giao diện 1 cột chính
  • Giao diện cuộn ngang

Bạn có thể kéo thả để sắp xếp thứ tự hiển thị các chuyên mục trên phân hệ Tin tức.

Đối với những chuyên mục đã cũ, không có nhu cầu truyền thông nữa, bạn có thể chuyển sang trạng thái Ngừng sử dụng. Chuyên mục đó sẽ không còn hiển thị trên phân hệ Tin tức nữa.

Cập nhật 01/06/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.