Người quản lý nhóm trên mobile

Để ban lãnh đạo có thể kiểm soát tốt hơn các nội dung được đăng tải trong Nhóm, từ phiên bản R16 mobile, chương trình bổ sung vai trò Người quản lý nhóm.

Hướng dẫn chi tiết

Thêm/Xóa người quản lý nhóm

Để sử dụng các tính năng của Người quản lý nhóm, trước tiên bạn cần được thêm vào danh sách người quản lý nhóm trên ứng dụng phiên bản website.

Khi đó, người quản lý nhóm sẽ có toàn quyền với tất cả các nhóm trong hệ thống.

Khi tạo nhóm

Trên giao diện tạo nhóm, chương trình sẽ hiển thị danh sách người quản lý nhóm để người dùng tiện theo dõi.

Danh sách nhóm của Người quản lý nhóm

Khi truy cập vào phân hệ Nhóm, danh sách nhóm của Người quản lý nhóm sẽ hiển thị thành 2 nhóm:

  • Nhóm đã tham gia: Danh sách các nhóm mà Người quản lý nhóm chủ động tham gia hoặc đã được thêm vào trước đó.
  • Nhóm bạn quản lý: Danh sách tất cả các nhóm còn lại trên hệ thống.

Lưu ý: Người quản lý nhóm có thể được thêm vào nhóm hoặc chủ động tham gia bất kỳ nhóm nào mà không cần qua phê duyệt (trong mọi trường hợp).

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng phân hệ Nhóm trên AMIS Mạng xã hội tại đây.

Cập nhật 27/08/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.