1. Trang chủ
  2. Trên Mobile
  3. Tính năng mới
  4. R16 - Ngày phát hành 12/7/2021
  5. Thống kê số người đã xem bài viết và danh sách người xem cụ thể trên mobile

Thống kê số người đã xem bài viết và danh sách người xem cụ thể trên mobile

Để đánh giá chất lượng các bài viết được đăng tải trên mạng xã hội doanh nghiệp, từ phiên bản mobile R16, chương trình thống kê số người đã xem và danh sách người xem cụ thể.

Cập nhật 27/08/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.