Lưu bài yêu thích

Khi xem Bảng tin, có những thông tin thú vị hoặc quan trọng người dùng có thể lưu trữ lại để sau này xem lại mà không cần phải tìm kiếm trên giao diện Bảng tin.

Nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Lưu bài viết.

Có thể tạo các thư mục để quản lý các bài viết đã lưu.

Danh sách bài viết đã lưu sẽ được quản lý tại phân hệ Đã lưu.

Cập nhật 01/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.