Chế độ hiển thị

  • Trên Web
  • Trên Mobile

Cho phép người dùng thiết lập hiển thị/ẩn bài viết với một số đối tượng (phòng ban/bộ phận) nhất định.

Công khai: Hiển thị bài viết với tất cả mọi người.

Tùy chọn: Cho phép lựa chọn đối tượng (phòng ban/bộ phận) sẽ nhìn thấy bài viết của bạn.

Cho phép người dùng thiết lập hiển thị/ẩn bài viết với một số đối tượng (phòng ban/bộ phận) nhất định.

Nhấn vào mục Chia sẻ với (khi đăng Chia sẻ, Bình chọn) để thiết lập.

Nếu chọn Cơ cấu tổ chức lớn nhất thì Chia sẻ hoặc Bình luận sẽ hiển thị ở trạng thái công khai với tất cả cả nhân viên trong doanh nghiệp.

Còn trường hợp nhân viên muốn chia sẻ riêng cho “Phòng ban” bất kỳ thì nhân viên tích Phòng ban muốn chia sẻ (những Phòng ban được chọn để chia sẻ thì sẽ nhìn thấy bài viết).

Cập nhật 25/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.