Xoá tất cả công việc trong thùng rác

Để nhanh chóng làm sạch danh sách các công việc đã bị xoá, chương trình cho phép xoá tất cả các công việc trong thùng rác cùng một lúc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R38: Chương trình cho phép xoá vĩnh viễn các công việc nằm trong thùng rác, người dùng phải tích chọn xoá lần lượt từng công việc/dự án.

Từ phiên bản R38 trở đi: Để tiết kiệm thao tác cho người dùng chương trình cho phép chọn tất cả các công việc/dự án trong thùng rác để xoá hàng loạt một cách nhanh chóng.

 

Cập nhật 22/02/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.