1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R38 - Ngày phát hành 22/2/2022
  6. Xem nhanh tên công việc cha của công việc con trên giao diện dự án dạng danh sách

Xem nhanh tên công việc cha của công việc con trên giao diện dự án dạng danh sách

Đối với các công việc con khác dự án, để người dùng nắm bắt nhanh chóng thông tin công việc thuộc công việc cha nào, chương trình cho phép người dùng thể nhìn thấy ngay được công việc cha của công việc con khác dự án trên giao diện dự án dạng Bảng.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R38: Đối với công việc con khác dự án, trên giao diện dự án dạng danh sách chương trình chỉ hiển thị tên công việc con, người dùng vào chi tiết công việc để xem công việc con đó thuộc công việc cha nào.

Từ phiên bản R38 trở đi: Chương trình cho phép người dùng xem nhanh tên công việc cha của công việc con khác dự án ngay trên danh sách.

Để sử dụng tiện ích này, trước tiên anh chị cần vào Thiết lập hiển thị dự án, chọn Hiển thị công việc cha trên dự án dạng bảng.

*Lưu ý: Chỉ toàn quyền dự án hoặc người dùng có vai trò chỉnh sửa thông tin dự án mới có thể thực hiện được thao tác này.

Sau khi thiết lập trên giao diện dự án dạng danh sách, người dùng có thể xem được công việc con mình đang thực hiện thuộc công việc cha nào.

Cập nhật 25/02/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.