1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R38 - Ngày phát hành 22/2/2022
  6. Cảnh báo các công việc con đã quá hạn để ưu tiên xử lý

Cảnh báo các công việc con đã quá hạn để ưu tiên xử lý

Nhằm giúp người dùng nhanh chóng nắm được công việc con nào đã quá hạn để ưu tiên xử lý, chương trình bổ sung hạn hoàn thành cảnh báo đỏ khi công việc con quá hạn.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R38: Tại giao diện dự án dạng bảng, chương trình đáp ứng cảnh báo trạng thái quá hạn đối với các công việc cha. Tuy nhiên, đối với các công việc con nằm trong công việc cha, chưa có cảnh báo nhanh quá hạn khiến người dùng khó nhận biết.

Từ phiên bản R38 trở đi: Trên giao diện dự án, các công việc con được bổ sung thông tin hạn hoàn thành và cảnh báo đỏ khi công việc bị quá hạn giúp người dùng dễ dàng nhận biết để ưu tiên xử lý. Cho phép người dùng có thể click để mở nhanh công việc con đó.

Cập nhật 04/03/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.