Xem báo cáo Eisenhower theo từng Nhân viên

Để quản lý nắm được số lượng công việc quan trọng, khẩn cấp của mỗi nhân viên nhằm so sánh hiệu suất, theo dõi tiến độ, chất lượng hoàn thành công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R32: Khi giao việc cho nhân viên quản lý thường đánh dấu các trạng thái quan trọng/khẩn cấp để phân loại công việc theo phương pháp Eisenhower, cho phép xem người dùng xem chi tiết từng công việc với người thực hiện tương ứng.

Từ phiên bản R32 trở đi: Chương trình bổ sung tiện ích xem theo báo cáo Eisenhower theo Nhân viên giúp quản lý dễ dàng xem tỷ lệ, số lượng công việc quan trọng, khẩn cấp của từng nhân viên.

Trên giao diện báo cáo Phân loại theo Eisenhower, anh chị chọn Xem theo nhân viên.

Chương trình hiển thị biểu đồ cột ngang thể hiện số lượng và tỷ lệ công việc Quan trọng/khẩn cấp tương ứng với từng nhân viên.

 

Cập nhật 18/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.