1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R32 - Ngày Phát hành 17/11/2021
  6. Thiết lập tự động có thể lựa chọn chỉ áp dụng cho công việc cha không áp dụng đối với công việc con

Thiết lập tự động có thể lựa chọn chỉ áp dụng cho công việc cha không áp dụng đối với công việc con

Để đáp ứng mong muốn của quản lý khi thiết lập tự động chỉ áp dụng cho công việc cha, không áp dụng cho công việc con, đảm bảo công việc con cập nhật đúng tiến độ, đi theo đúng quy trình tuần tự,… chương trình cho phép lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng áp dụng cho công việc con khi thiết lập tự động.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R32: Thiết lập tự động áp dụng cho cả công việc cha và công việc con (Trừ Checklist và Gửi yêu cầu phê duyệt).

Từ phiên bản R32 trở đi:  Trên các thiết lập tự động người dùng có thể lựa chọn áp dụng hoặc bỏ áp dụng cho công việc con.

Trên các thiết lập tự động bao gồm Giao cho người thực hiện/Chuyển trạng thái công việc/Gắn thẻ công việc/Cập nhật tiến độ công việc/Thay đổi hạn hoàn thành/Thêm người liên quan người dùng có thể:

  • Chọn áp dụng cho công việc con: Khi các công việc phát sinh hoặc chuyển sang cột có thiết lập tự động, thì các cấp công việc con sẽ được áp dụng các thiết lập tự động của cột đó.
  • Bỏ chọn áp dụng cho công việc con: Khi thêm mới hoặc chuyển công việc sang cột thiết lập tự động, những thiết lập này sẽ chỉ áp dụng cho công việc cha cấp trên cùng.

>> Hướng dẫn chi tiết Thiết lập tự động anh chị vui lòng xem tại đây.

Cập nhật 18/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.