Thiết lập người nhận thông báo nhắc việc

Để đáp ứng nhu cầu thiết lập thông báo nhắc việc khi gần đến hạn hoàn thành cho từng thành viên theo mong muốn, quản lý có thể thiết lập gửi thông báo tới từng đối tượng cụ thể trong công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R32: Chương trình đã đáp ứng tính năng nhắc việc, người dùng nào thiết lập nhắc việc thì chương trính sẽ gửi thông báo nhắc việc khi gần đến hạn hoàn thành.

Từ phiên bản R32 trở đi: Khi thiết lập nhắc việc quản lý có thể chọn đối tượng cụ thể nhận thông báo nhắc việc theo mong muốn.

Trên giao diện chi tiết công việc, anh chị vào Nhắc nhở, chọn đối tượng muốn gửi thông báo nhắc việc Tôi/Người thực hiện/Người liên quan/Tất cả.

Sau khi thiết lập, đến thời gian nhắc nhở chương trình sẽ gửi thông báo nhắc việc cho những đối tượng tương ứng.

Lưu ý: Chỉ người dùng có vai trò toàn quyền trong dự án, người giao/tạo công việc mới thiết lập được thông báo nhắc nhở cho các đối tượng.

Cập nhật 18/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.