1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R32 - Ngày Phát hành 17/11/2021
  6. Di chuyển đồng thời nhiều công việc, chuyển cả cột/nhóm từ dự án này sang dự án khác

Di chuyển đồng thời nhiều công việc, chuyển cả cột/nhóm từ dự án này sang dự án khác

Để đáp ứng nhu cầu gộp các công việc, cột nhóm của các dự án vào nhau giúp quản lý dễ dàng theo dõi công việc, chương trình cho phép di chuyển đồng thời nhiều công việc, chuyển cả cột nhóm từ dự án này sang dự án khác.

Hướng dẫn chi tiết

  1. Di chuyển đồng thời nhiều công việc

Trong chức năng Chọn nhiều, người dùng nhấn Di chuyển công việc, chọn Dự án/cột nhóm để di chuyển công việc đến đó.

Di chuyển đồng thời nhiều công việc sang dự án khác

Lưu ý: Người dùng chỉ di chuyển được các công việc mà người dùng có quyền thay đổi dự án/nhóm.

2. Di chuyển cột nhóm

Người dùng nhấn tuỳ chọn trên cột kanban, chọn chuyển cột để di chuyển cột và các công việc trong cột đó sang dự án khác.

Di chuyển cột/nhóm kanban sang dự án khác

Lưu ý: Chỉ người dùng có vai trò toàn quyền mới thực hiện được chức năng này.

Cập nhật 18/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.