Xem nhanh thông tin chung về dự án

Để các thành viên dự án nắm bắt nhanh thông tin về dự án mình tham gia, chương trình cho phép xem nhanh thông tin tổng quát về dự án.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện dự án, anh/chị nhấn , chương trình sẽ hiển thị các thông tin chung về dự án bao gồm Tên dự án, thời gian, tình trạng, phòng ban, mô tả, thành viên,… giúp người dùng dễ dàng nắm bắt.

Cập nhật 18/06/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.