1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R73 - Ngày phát hành 14/6/2024
  6. Xem danh sách đề xuất cấp phát – hoàn trả đã thu hồi phê duyệt

Xem danh sách đề xuất cấp phát – hoàn trả đã thu hồi phê duyệt

Để giúp người dùng dễ dàng theo dõi và rà soát các đề xuất cấp – hoàn đã thu hồi phê duyệt, chương trình tổng hợp danh sách đề xuất đã thu hồi.

Hướng dẫn chi tiết

Lưu ý: danh sách đề xuất đã thu hồi chỉ hiển thị đối với dự án quản lý theo phương pháp Thống kê vật liệu trên công việc (thiết lập cách nhập dữ liệu là Tính tổng từ công việc).

Tại giao diện dự án > Nguồn lực > Danh sách đề xuất cấp phát hoàn trả > Đã thu hồi.

Chương trình hiển thị danh sách đề xuất cấp phát – hoàn trả đã thu hồi phê duyệt với đầy đủ thông tin Tên đề xuất, người tạo, người thu hồi,… giúp annh/chị dễ dàng theo dõi.

Cập nhật 18/06/2024


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.