Xem ngay danh sách và chi tiết công việc trong Báo cáo

Để tiết kiệm thời gian và tiện xử lý công việc, người dùng có thể click vào từng chỉ tiêu được liệt kê trong báo cáo để xem danh sách công việc thuộc chỉ tiêu đó. Click tiếp vào tên công việc để xem chi tiết.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R16: Khi click vào Báo cáo, chương trình sẽ hiển thị danh sách công việc thuộc báo cáo đó.

Từ phiên bản R16 trở đi: Trên danh sách công việc được liệt kê trong Báo cáo, người dùng có thể click vào tên công việc để xem chi tiết công việc đó là gì.

Tiện ích đáp ứng trên các phân hệ:

1. Báo cáo trong Dự án/nhóm:

Các loại báo cáo có thể xem danh sách và chi tiết công việc bao gồm: Báo cáo Trạng thái công việc, Báo cáo Tổng số lượng công việc và Báo cáo Phân bổ nguồn lực.

2. Các báo cáo trên Màn hình Tổng quan:

3. Phân hệ Báo cáo:

Các loại báo cáo có thể xem danh sách và chi tiết công việc bao gồm: Báo cáo Số lượng công việc theo nhân viên, Báo cáo Phân bổ nguồn lực, Báo cáo Việc giao cho tôi.

Nếu người dùng thao tác cập nhật công việc, chương trình sẽ tự động làm mới dữ liệu trong Báo cáo.

Cập nhật 26/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.