1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R16 - Ngày phát hành 23/03/2021
  6. Không áp dụng thiết lập tự động gửi yêu cầu phê duyệt cho công việc con

Không áp dụng thiết lập tự động gửi yêu cầu phê duyệt cho công việc con

Để không mất công phê duyệt công việc con, hoặc chỉ phê duyệt công việc cha dẫn đến quá hạn phê duyệt công việc con, người dùng có thể tùy chọn có hoặc không Áp dụng phê duyệt cho các cấp công việc con.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R16: Các cột/nhóm công việc có thiết lập tự động Gửi yêu cầu phê duyệt, khi chuyển công việc sang chương trình sẽ tự động gửi yêu cầu phê duyệt cho công việc cha và tất cả các cấp công việc con.

Từ phiên bản R16 trở đi: Trên giao diện thiết lập tự động Gửi yêu cầu phê duyệt, người dùng có thể tùy chọn có hoặc không Áp dụng phê duyệt cho các cấp công việc con.

Cập nhật 30/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.