Thiết lập không cho nhân viên sử dụng khu vực cá nhân

Trong trường hợp cần thiết, quản trị ứng dụng có thể tắt khu vực cá nhân của nhân viên.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R16: Trên giao diện thiết lập Khu vực cá nhân, Quản trị viên có thể bật/tắt hiển thị khu vực cá nhân từng nhân viên hoặc tất cả nhân viên.

Cập nhật 26/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.