1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R16 - Ngày phát hành 23/03/2021
  6. Thiết lập tự động “Gửi yêu cầu phê duyệt” có thể tùy chọn hạn phê duyệt

Thiết lập tự động “Gửi yêu cầu phê duyệt” có thể tùy chọn hạn phê duyệt

Trong các giai đoạn công việc, để đảm bảo thời hạn phê duyệt chính xác, cụ thể, người dùng có thể tùy chọn đặt hạn phê duyệt theo hạn hoàn thành/ngày bắt đầu/…

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R16: Khi Thiết lập tư động Gửi yêu cầu phê duyệt, người dùng có thể đặt hạn phê duyệt cụ thể.
Từ phiên bản R16 trở đi: Thiết lập tự động “Gửi yêu cầu phê duyệt” có thể thiết lập hạn phê duyệt ràng buộc theo hạn hoàn thành/ngày bắt đầu/…

Cập nhật 26/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.