1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Mobile
  5. R27 - Ngày phát hành 15/2/2022
  6. Tuỳ chọn cập nhật tiến độ theo checklist hoặc theo công việc con

Tuỳ chọn cập nhật tiến độ theo checklist hoặc theo công việc con

Đối với một số dự án mà quản lý muốn cập nhật tiến độ theo checklist hoặc công việc con, chương trình cho phép chọn cập nhật tiến độ theo checklist hoặc theo công việc con tuỳ theo nhu cầu.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R27: Chương trình đáp ứng cho phép người dùng thiết lập tiến độ công việc cha từ checklist hoặc công việc con trên từng công việc.

Từ phiên bản R27 trở đi: Quản lý có thể thiết lập cập nhật tiến độ theo checklist hoặc công việc con cho toàn bộ công việc trong dự án.

Lưu ý: Chỉ người giao việc hoặc người dùng có vai trò toàn quyền trong Dự án mới sử dụng được tiện ích này.

Để sử dụng tính năng này trên phiên bản mobile, trên giao diện Thiết lập Dự án – phiên bản website anh chị tích chọn “Cập nhật tiến độ công việc theo công việc con hoặc checklist”.

Bỏ tích một trong hai lựa chọn để cập nhật tiến độ công việc cả dự án theo Checklist hoặc theo Công việc con.

Sau khi thiết lập, tất cả công việc trong dự án sẽ tự động cập nhật tiến độ công việc theo checklist hoặc công việc con.

Cập nhật 02/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.