Thiết lập tự động lưu trữ công việc

Để đáp ứng nhu cầu ẩn các công việc không còn hoạt đông một cách nhanh chóng, chương trình cho phép thiết lập tự động lưu trữ các công việc được chuyển vào cột.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R27: Chương trình cho phép lưu trữ riêng từng dự án hoặc từng công việc đã ngừng hoạt động.

Từ phiên bản R27 trở đi: Cho phép lưu trữ tất cả công việc trong cột Kanban và thiết lập để các công việc chuyển vào cột tự động chuyển sang trạng thái lưu trữ

1. Tạo cột lưu trữ và thiết lập tự động lưu trữ công việc

Để sử dụng cột Lưu trữ trên mobile, anh chị cần tạo một cột Lưu trữ trên phiên bản website. Sau đó thiết lập tự động lưu trữ các công việc được chuyển vào cột này để chứa các công việc tạm ngừng hoặc đã dừng hoạt động của dự án giúp tập hợp các công việc này mà không cần phải thao tác lưu trữ thủ công.

  • Thiết lập tự động lưu trữ trên từng cột Kanban

  • Thiết lập tự động lưu trữ trong dự án.

2. Chuyển công việc vào cột lưu trữ

Sau khi thiết lập trên website, đối với các công việc đã tạm dừng, không còn thực hiện, anh chị có thể di chuyển vào cột lưu trữ để phân loại, chương trình sẽ tự động chuyển công việc về trạng thái lưu trữ một cách nhanh chóng.

Cập nhật 02/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.