1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Mobile
  5. R27 - Ngày phát hành 15/2/2022
  6. Bắt buộc ghi nhận trường tuỳ chỉnh trước khi hoàn thành công việc

Bắt buộc ghi nhận trường tuỳ chỉnh trước khi hoàn thành công việc

Để đảm bảo các trường thông tin quan trọng được cập nhật đầy đủ, chương trình cho phép thiết lập bắt buộc ghi nhận trường tuỳ chỉnh trước khi hoàn thành công việc.

Hướng đẫn chi tiết

Trước phiên bản R27: Chương trình cho phép ghi nhận thông tin công việc bằng trường tùy chỉnh, khi công việc đã hoàn thành quản lý phải kiểm tra trên công việc để xem thông tin công việc đã được cập nhật đầy đủ hay chưa.

Từ phiên bản R27 trở đi: Cho phép thiết lập yêu cầu bắt buộc trường tùy chỉnh trước khi hoàn thành, trường tuỳ chỉnh bắt buộc không được ghi nhận thì công việc chưa hoàn thành được.

Để sử dụng tiện ích này trên mobile, anh chị cần thiết lập trên phiên bản website, tại giao diện Thiết lập trường tùy chỉnh, tích chọn Bắt buộc ghi nhận trước khi hoàn thành. 

Sau khi thiết lập, trên phiên bản mobile người dùng cần phải điền thông tin vào trường tùy chỉnh bắt buộc thì công việc mới được chuyển sang trạng thái hoàn thành.

 

 

Cập nhật 02/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.