1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Mobile
  5. R27 - Ngày phát hành 15/2/2022
  6. Thiết lập quyền ghi nhận trường tuỳ chỉnh cho một số thành viên cụ thể

Thiết lập quyền ghi nhận trường tuỳ chỉnh cho một số thành viên cụ thể

Đối với các trường tuỳ chỉnh chỉ cho phép một số nhân viên phụ trách ghi nhận (ví dụ như trường Khách hàng do nhân viên kinh doanh phụ trách điền thông tin…), chương trình bổ sung tiện ích thiết lập quyền ghi nhận cho thành viên cụ thể.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R27: Chương trình đáp ứng thiết lập quyền ghi nhận cho một số đối tượng: Người liên quan, người giao việc…

Từ phiên bản R27 trở đi: Quản lý có thể phân quyền ghi nhận cho thành viên cụ thể trong dự án.

Lưu ý: Chỉ Toàn quyền dự án hoặc người có vai trò thiết lập trong dự án mới thực hiện được thao tác này.

Để áp dụng tiện ích này trên mobile, anh chị thực hiện phân quyền ghi nhận cho thành viên cụ thể trong Thiết lập trường tuỳ chỉnh trên phiên bản website.

Sau khi thiết lập, chỉ những đối tượng được phân quyền mới có thể ghi nhận trường tuỳ chỉnh này.

Cập nhật 11/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.