Tính năng sắp xếp thứ tự công việc tại bảng Kanban

Để phù hợp với nhu cầu theo dõi công việc của người dùng, chương trình bổ sung tính năng sắp xếp thứ tự công việc ở bảng Kanban.

Hướng dẫn chi tiết

Trên giao diện dự án dạng bảng, chương trình bổ sung tính năng Sắp xếp để người dùng tiện theo dõi công việc tuỳ theo nhu cầu:

Có thể sắp xếp công việc theo các quy tắc sau:

  • Không sắp xếp: Như bình thường, công việc được thêm mới mặc định được xếp xuống dưới cùng.
  • Sắp xếp theo ngày tạo (Tăng dần/Giảm dần): Các công việc sắp xếp theo thứ tự ngày tạo công việc tăng dần hoặc giảm dần.
  • Sắp xếp theo hạn hoàn thành(Tăng dần/Giảm dần): Thứ tự các công việc được sắp xếp theo hạn hoàn thành.
  • Sắp xếp theo ngày bắt đầu (Tăng dần/Giảm dần): Thứ tự các công việc được sắp xếp tuỳ chọn tăng dần hoặc giảm dần theo ngày bắt đầu.

Lưu ý: Các công việc không có hạn hoàn thành thì xếp dưới cùng.

Cập nhật 20/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.