1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R30 - Ngày phát hành 20/10/2021
  6. Thiết lập chung các cột và vị trí các cột được hiển thị trên giao diện danh sách

Thiết lập chung các cột và vị trí các cột được hiển thị trên giao diện danh sách

Để mọi nhân viên trong dự án xem được các thông tin như nhau giúp công tác quản lý đồng bộ hơn, chương trình cho phép quản lý thiết lập chung các cột và vị trí cột trên danh sách.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R30: Phần mềm cho phép thay đổi vị trí các cột thông tin trên giao diện danh sách dự án nhưng chưa áp dụng được cho toàn bộ nhân viên của dự án.

Từ phiên bản R30 trở đi: Trên giao diện dự án dạng danh sách, bổ sung tính năng Khoá thiết lập hiển thị, cho phép quản lý thiết lập chung các cột và vị trí các cột trên danh sách dự án, để tất cả nhân viên cùng nắm được thông tin như nhau.

Quản lý tiến hành thiết lập hiển thị các cột và vị trí các cột, sau đó kích hoạt Khoá thiết lập.

Sau khi Khoá thiết lập, tất các thành viên của dự án sẽ có chung giao diện dự án dạng danh sách, các thành viên trong dự án sẽ không thay đổi được các cột và vị trí các cột trên giao diện danh sách nữa.

Lưu ý: 

  • Chỉ người dùng có vai trò toàn quyền trong dự án và những thành viên được phân quyền “Chỉnh sửa dự án/nhóm” mới thực hiện được chức năng này.
  • Trong thời gian khoá thiết lập, người dùng quản lý vẫn có thể thay đổi các thiết lập hiển thị, sau khi lưu lại sẽ áp dụng cho toàn bộ thành viên trong dự án.

Quản lý có thể Mở khoá thiết lập để các thành viên trong dự án thay đổi hiển thị trên dự án dạng danh sách của mình như bình thường.

 

Cập nhật 20/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.