1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R30 - Ngày phát hành 20/10/2021
  6. Gom nhóm các công việc theo quan hệ cha con trong sơ đồ Gantt và Báo cáo tạo mới tại phân hệ báo cáo

Gom nhóm các công việc theo quan hệ cha con trong sơ đồ Gantt và Báo cáo tạo mới tại phân hệ báo cáo

Để giúp người dùng dễ dàng phân biệt và theo dõi các công việc con, từ phiên bản R30 chương trình nhóm các công việc theo quan hệ cha con tại sơ đồ Gantt và báo cáo tạo mới.

Hướng dẫn chi tiết

1. Trên Sơ đồ Gantt

Trong phân hệ báo cáo tại sơ đồ Gantt, người dùng nhấn vào biểu tượng , chọn Nhóm theo quan hệ cha con.

Các công việc con sẽ được gom nhóm theo công việc cha kể cả những công việc con khác dự án, giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình hình các công việc con bị chuyển sang dự án khác.

Lưu ý: Chỉ hiển thị các công việc con của dự án được thiết lập hiển thị.

2. Trên báo cáo tôi tạo

Tại báo cáo tạo mới, các công việc con cùng dự án được gom nhóm vào công việc cha giúp người dùng phân biệt được các công việc con có quan hệ bổ trợ cho công việc cha.

 

Cập nhật 21/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.