Thêm nhanh công việc con trên giao diện danh sách

Để tiện lợi hơn cho người dùng khi cần thêm công việc con, chương trình bổ sung tiện ích thêm nhanh công việc con trên giao diện danh sách.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R30: Chương trình đáp ứng cho phép thêm nhanh công việc độc lập trên giao diện dự án dạng danh sách, người dùng phải vào chi tiết công việc để thêm công việc con.

Từ phiên bản R30 trở đi: Quản lý có thể thêm nhanh các công việc con ngay trên giao diện dự án dạng danh sách.

Người dùng nhấp chuột phải lên tên công việc, chọn Thêm công việc con.

Cập nhật 21/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.