1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R20 - Ngày phát hành 21/05/2021
  6. Thiết lập tự động chuyển công việc sang giai đoạn khác sau khi hoàn thành hết các checklist

Thiết lập tự động chuyển công việc sang giai đoạn khác sau khi hoàn thành hết các checklist

Để công việc tự động chuyển sang giai đoạn (cột/nhóm) khác sau khi hoàn thành hết các checklist, chương trình bổ sung tiện ích trong Thiết lập tự động Thêm checklist.

Công việc sau khi hoàn thành hết các checklist sẽ tự động chuyển sang giai đoạn (cột/nhóm) khác.

Hướng dẫn chi tiết Thiết lập tự động thêm checklist xem tại đây.

Cập nhật 27/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.