1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R20 - Ngày phát hành 21/05/2021
  6. Công việc đã thực hiện xong phải được phê duyệt thì mới được chuyển sang trạng thái Hoàn thành

Công việc đã thực hiện xong phải được phê duyệt thì mới được chuyển sang trạng thái Hoàn thành

Để đảm bảo công việc được phê duyệt, nghiệm thu mới được đánh dấu là hoàn thành, chương trình bổ sung Thiết lập phê duyệt: Bắt buộc/Không bắt buộc gửi yêu cầu phê duyệt sau khi thực hiện xong công việc.

Cập nhật 22/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.