Thiết lập phê duyệt (phê duyệt nhiều cấp)

Khi gửi yêu cầu phê duyệt, để quy định rõ gửi yêu cầu phê duyệt cho ai trước, ai sau; ai được phê duyệt trước, ai phê duyệt sau; yêu cầu bị từ chối ở từng cấp thì xử lý như thế nào,… người dùng có thể thiết lập và áp dụng phê duyệt nhiều cấp.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R20: Chương trình cho phép gửi phê duyệt cho nhiều người, hoặc phê duyệt xong có thể gửi thêm yêu cầu phê duyệt.

Từ phiên bản R20 trở đi: Để đảm bảo quy trình phê duyệt công việc diễn ra chính xác và tiết kiệm thao tác, người dùng có thể áp dụng phê duyệt nhiều cấp.

1.Thiết lập trạng thái phê duyệt

Trong thiết lập phê duyệt, người dùng lựa chọn thiết lập trạng thái phê duyệt để quy định về các trạng thái đồng ý/từ chối của phê duyệt.

2. Áp dụng quy trình phê duyệt

Gửi phê duyệt trong công việc

Trên Chi tiết công việc\giao diện Tạo phê duyệt, người dùng bật tính năng “Áp dụng phê duyệt nhiều cấp”, sau đó chọn người phê duyệt lần lượt theo thứ tự quy trình mong muốn.

Ở mỗi cấp phê duyệt, người dùng có thể đặt một hạn hoàn thành riêng để người phê duyệt chủ động sắp xếp thời gian xử lý.

Trong thiết lập tự động gửi yêu cầu phê duyệt

Người dùng có thể tạo quy trình phê duyệt ngay trong thiết lập tự động gửi yêu cầu phê duyệt, tương tự như trên chi tiết công việc.

Công việc khi chuyển sang cột nhóm đó sẽ được tự động áp dụng quy trình phê duyệt như đã thiết lập từ trước.

Với những người được gửi yêu cầu phê duyệt

Sau khi người dùng ở cấp phê duyệt trước đồng ý, chương trình mới gửi thông báo cho người dùng ở cấp phê duyệt tiếp theo.

Lưu ý:

  • Số cấp phê duyệt được tạo tối đa là 5 cấp.
  • Trường hợp công việc bị từ chối phê duyệt ở một cấp nào đó, mặc định công việc bị từ chối. Chương trình không tiếp tục gửi yêu cầu phê duyệt lên các cấp tiếp theo.
  • Trường hợp bị quá hạn phê duyệt, người dùng trong cùng cấp phê duyệt vẫn phải thực hiện phê duyệt hết thì chương trình mới tự động chuyển sang cấp tiếp theo.
Cập nhật 19/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.