Thay đổi luồng Lưu Dự án/Nhóm thành mẫu

Để người dùng dễ dàng quản lý và tái sử dụng các Dự án/Nhóm mẫu, chương trình tách riêng phân hệ Mẫu Dự án/Nhóm.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R12: Các Dự án/Nhóm mẫu được lưu tại Thiết lập chung > Mục “Mẫu dự án/nhóm”.

Từ phiên bản R12 trở đi: Chương trình tách riêng phân hệ Mẫu Dự án để người dùng tiện quản lý và tái sử dụng.

Hướng dẫn chi tiết xem tại đây 

Cập nhật 22/01/2021


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.