Thay đổi luồng Lưu Dự án/Nhóm thành mẫu

Để người dùng dễ dàng quản lý và tái sử dụng các Dự án/Nhóm mẫu, chương trình tách riêng phân hệ Mẫu Dự án/Nhóm.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R12: Các Dự án/Nhóm mẫu được lưu tại Thiết lập chung > Mục “Mẫu dự án/nhóm”.

Từ phiên bản R12 trở đi: Chương trình tách riêng phân hệ Mẫu Dự án để người dùng tiện quản lý và tái sử dụng.

Hướng dẫn chi tiết xem tại đây 

Cập nhật 22/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận