Sắp xếp danh sách Phòng ban, Dự án/Nhóm tùy theo nhu cầu

Để phù hợp với nhu cầu theo dõi công việc của mỗi người, trên danh sách Phòng ban, Dự án/Nhóm, người dùng có thể thay đổi vị trí hiển thị các Phòng ban, Dự án/Nhóm như mong muốn.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R12: Chương trình tự động sắp xếp danh sách Phòng ban, Dự án/Nhóm theo số thứ tự, hoặc theo bảng chữ cái.

Từ phiên bản R12 trở đi: Trên danh sách Phòng ban, Dự án/Nhóm, người dùng có thể thao tác kéo thả tên của Phòng ban, Dự án/Nhóm để thay đổi vị trí hiển thị phù hợp với nhu cầu theo dõi.

Cập nhật 22/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận