Thiết lập chỉ hiển thị Phòng ban/Dự án do tôi tạo

Để người dùng tiện theo dõi các Phòng ban/Dự án trên giao diện Tổng quan, chương trình cho phép thiết lập chỉ hiển thị Phòng ban/Dự án do tôi tạo.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R12: Chương trình cho phép thiết lập hiển thị Tất cả Phòng ban Dự án/Nhóm hoặc chỉ Dự án/Nhóm của tôi.

Từ phiên bản R12 trở đi: Trên giao diện danh sách Phòng ban, Dự án/Nhóm, cho phép người dùng thiết lập hiển thị danh sách Phòng ban, Dự án/Nhóm dự án do mình tạo.

Cụ thể như sau:

1. Đối với Quản trị viên.

Tùy chọn thiết lập hiển thị Phòng ban/Dự án bao gồm:

  • Tất cả Phòng ban Dự án/nhóm: Hiển thị toàn bộ các phòng ban dự án mà người dùng trong hệ thống đã tạo.
  • Dự án/nhóm tôi tham gia: Bao gồm các Dự án/Nhóm do mình tạo hoặc được người khác mời vào.
  • Dự án/nhóm tôi tạo: Bao gồm các Dự án/Nhóm do tôi tạo.

2. Với người dùng không phải là Quản trị viên.

Tùy chọn thiết lập hiển thị Phòng ban/Dự án bao gồm:

  • Dự án/nhóm tôi tham gia: Bao gồm các dự án nhóm do mình tạo hoặc được người khác mời vào.
  • Dự án/nhóm tôi tạo: Bao gồm các dự án nhóm do mình tạo.

Cập nhật 22/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận