Thiết lập chỉ hiển thị Phòng ban/Dự án do tôi tạo

Để người dùng tiện theo dõi các Phòng ban/Dự án trên giao diện Tổng quan, chương trình cho phép thiết lập chỉ hiển thị Phòng ban/Dự án do tôi tạo.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R12: Chương trình cho phép thiết lập hiển thị Tất cả Phòng ban Dự án/Nhóm hoặc chỉ Dự án/Nhóm của tôi.

Từ phiên bản R12 trở đi: Trên giao diện danh sách Phòng ban, Dự án/Nhóm, cho phép người dùng thiết lập hiển thị danh sách Phòng ban, Dự án/Nhóm dự án do mình tạo.

Cụ thể như sau:

1. Đối với Quản trị viên.

Tùy chọn thiết lập hiển thị Phòng ban/Dự án bao gồm:

  • Tất cả Phòng ban Dự án/nhóm: Hiển thị toàn bộ các phòng ban dự án mà người dùng trong hệ thống đã tạo.
  • Dự án/nhóm tôi tham gia: Bao gồm các Dự án/Nhóm do mình tạo hoặc được người khác mời vào.
  • Dự án/nhóm tôi tạo: Bao gồm các Dự án/Nhóm do tôi tạo.

2. Với người dùng không phải là Quản trị viên.

Tùy chọn thiết lập hiển thị Phòng ban/Dự án bao gồm:

  • Dự án/nhóm tôi tham gia: Bao gồm các dự án nhóm do mình tạo hoặc được người khác mời vào.
  • Dự án/nhóm tôi tạo: Bao gồm các dự án nhóm do mình tạo.

Cập nhật 22/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.