Sơ đồ Gantt thể hiện timeline của dự án

Để quản lý nắm được tổng quan thời gian thực hiện các công việc trong dự án, trên sơ đồ Gantt, chương trình hiển thị thanh timeline kéo dài từ ngày bắt đầu công việc sớm nhất đến ngày có hạn hoàn thành muộn nhất.

Chi tiết Hướng dẫn quản lý công việc theo phương pháp sơ đồ gantt xem tại đây.

Cập nhật 06/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận