Xuất khẩu Báo cáo Thời gian thực hiện công việc

Để theo dõi và đánh giá chính xác năng suất làm việc của nhân viên, quản lý có thể xuất khẩu Báo cáo Thời gian thực hiện công việc.

Cập nhật 06/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận