1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R19 - Ngày phát hành 06/05/2021
  6. Khi nhân bản dự án có thể nhân bản các mối quan hệ ràng buộc trên sơ đồ gantt

Khi nhân bản dự án có thể nhân bản các mối quan hệ ràng buộc trên sơ đồ gantt

Tại các doanh nghiệp thường sử dụng sơ đồ gantt trong quản lý công việc, để không mất công thực hiện thiết lập lại quan hệ ràng buộc của các công việc trong dự án mới, người dùng có thể nhân bản từ dự án cũ có thiết lập tương tự.

Cập nhật 06/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Để lại bình luận