1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R1
  6. Nhân viên có vai trò hạn chế thì không xem được công việc con, công việc cha của nhân viên khác

Nhân viên có vai trò hạn chế thì không xem được công việc con, công việc cha của nhân viên khác

Nhân viên có vai trò hạn chế (hoặc không có quyền xem tất cả công việc của dự án/nhóm) thì không xem được công việc con, công việc cha của nhân viên khác, giúp bảo mật thông tin.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R1: Khi một nhân viên có vai trò hạn chế (hoặc không có quyền xem tất cả công việc của dự án/nhóm) được giao một công việc thì thành viên này có thể xem được công việc cha của nó, và xem được công việc con của nhân viên khác.

Từ phiên bản R1 trở đi:

1. Thành viên có vai trò hạn chế hoặc không có quyền “Xem tất cả công việc trong dự án” khi được giao một công việc thì không xem được chi tiết công việc cha/công việc con của nó do người khác thực hiện và không phải do thành viên đó giao.

2. Thanh viên được giao một công việc có công việc cha/công việc con ở dự án khác: Nếu ở dự án chưa công việc cha/công việc con, mà người đó không phải là thành viên của dự án/có vai trò hạn chế hoặc không có quyền “Xem tất cả công việc trong dự án” thì không xem được chi tiết công việc cha/công việc con của nó.

Cụ thế:

Tại phân hệ Việc của tôi, mục Tất cả công việc, những công việc người dùng không có quyền xem chi tiết thì chỉ hiển thị thông tin, không bấm vào xem chi tiết công việc được.

Cập nhật 17/10/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.