1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R1
  6. Cho phép giao một công việc cho nhiều người thực hiện

Cho phép giao một công việc cho nhiều người thực hiện

Cho phép giao một công việc cho nhiều người thực hiện, giúp tiết kiệm thời gian. (VD: Giám đốc văn phòng giao việc lập kế hoạch năm cho 5 trưởng phòng).

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R1: Phần mềm mới chỉ cho phép tạo từng công việc và giao cho 1 người thực hiện duy nhất (chưa hỗ trợ tạo công việc giống nhau hàng loạt).

Từ phiên bản R1 trở đi: Chương trình bổ sung thêm tính năng giao việc cho nhiều người trong 1 lần tạo công việc. Cụ thể:

Trên “Chi tiết công việc” khi chọn Người thực hiện, chương trình bổ sung thêm biểu tượng . Nhấn vào biểu tượng để chọn nhiều người được giao việc.

Chọn những người muốn giao cùng một công việc.

Lưu ý: Chỉ có những người có quyền Thêm công việc thì mới thực hiện được chức năng này.

Khi giao việc cho hàng loạt người thực hiện, chương trình tự động tạo ra số công việc tương ứng với số người thực hiện trên giao diện Dự án/nhóm. (VD: Một công việc giao cho 3 người thực hiện thì chương trình sẽ tự động tạo ra 3 bản sao của công việc đó, tương ứng với 3 người thực hiện đã chọn).

Cập nhật 17/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.