1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R1
  6. Cho phép chọn Người thực hiện, Người liên quan, Người phê duyệt từ Cơ cấu tổ chức

Cho phép chọn Người thực hiện, Người liên quan, Người phê duyệt từ Cơ cấu tổ chức

Có thể tìm kiếm và chọn Người thực hiện, Người liên quan, Người phê duyệt theo Cơ cấu tổ chức, giúp tìm kiếm người liên quan nhanh chóng và đúng với yêu cầu của công việc.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R1: Khi chọn Người thực hiện, Người liên quan, Người phê duyệt thì chương trình chỉ cho phép tìm kiếm theo Họ và Tên (không tìm kiếm được theo Cơ cấu tổ chức).

Từ phiên bản R1 trở đi: Chương trình cho phép tìm kiếm Người thực hiện, Người liên quan, Người phê duyệt theo Cơ cấu tổ chức. Cụ thể:

Khi chọn Người thực hiện, có thể tìm kiếm theo Cơ cấu tổ chức. Chương trình hiển thị danh sách thành viên thuộc Cơ cấu tổ chức đang tìm kiếm.

Lưu ý:

  • Chỉ lấy lên danh sách thành viên thuộc Cơ cấu tổ chức đang tìm kiếm và thành viên đó đã được thêm vào Dự án/nhóm tương ứng (không lấy lên những thành viên có cùng Cơ cấu tổ chức nhưng chưa được thêm vào Dự án/Nhóm).
  • Chức năng này được áp dụng trên các giao diện tìm kiếm Người thực hiện, Người liên quan, Người phê duyệt.
Cập nhật 17/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.