1. Trang chủ
 2. AMIS Công việc
 3. 8.Tính năng mới
 4. Trên Website
 5. R1
 6. Bổ sung tiện ích tự động chuyển công việc sang cột khác

Bổ sung tiện ích tự động chuyển công việc sang cột khác

Khi người dùng thực hiện “Thiết lập tự động gửi phê duyệt”, nếu tất cả người được gửi yêu cầu đồng ý phê duyệt thì chương trình sẽ tự động chuyển công việc sang một cột đã được thiết lập, giúp tiết kiệm thời gian.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R1 trở đi:

 • Khi “Thiết lập tự động” chương trình bổ sung thêm 2 lựa chọn: Nếu tất cả người phê duyệt đồng ý, chuyển công việc sang cộtNếu người phê duyệt từ chối, chuyển công việc sang cột.
 • Khi lựa chọn một trong 2 lựa chọn này thì chương trình cho phép chọn Nhóm công việc (cột) muốn chuyển công việc sang.

Cụ thể từng trường hợp:

1. Khi Thiết lập tự động lựa chọn Nếu tất cả người phê duyệt đồng ý, chuyển công việc sang cột (nhưng KHÔNG lựa chọn Nếu người phê duyệt từ chối, chuyển công việc sang cột) thì:

 • Tất cả những người được gửi yêu cầu đồng ý phê duyệt công việc, thì khi người cuối cùng phê duyệt, công việc sẽ được tự động chuyển sang Nhóm công việc (cột) đã thiết lập tương ứng.
 • Còn nếu có 1 người không đồng ý phê duyệt thì công việc được coi là Chưa hoan thành, công việc sẽ được giữ nguyên tại cột tương ứng (không được chuyển sang Nhóm công việc (cột) đã thiết lập).

2. Khi Thiết lập tự động lựa chọn cả 2 mục Nếu tất cả người phê duyệt đồng ý, chuyển công việc sang cộtNếu người phê duyệt từ chối, chuyển công việc sang cột thì:

 • Tất cả những người được gửi yêu cầu đồng ý phê duyệt công việc, thì khi người cuối cùng phê duyệt, công việc sẽ được tự động chuyển sang Nhóm công việc (cột) đã thiết lập tương ứng.
 • Còn nếu có 1 người không đồng ý phê duyệt thì công việc được coi là Chưa hoan thành và công việc sẽ được tự động chuyển sang Nhóm công việc (cột) đã thiết lập tương ứng.

3. Nếu Thiết lập tự động chỉ lựa chọn Nếu người phê duyệt từ chối, chuyển công việc sang cột thì khi bị từ chối phê duyệt, công việc sẽ được tự động chuyển sang Nhóm công việc (cột) đã thiết lập tương ứng.

Cập nhật 17/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.