Hiển thị thông tin Phê duyệt trong phân hệ Việc của tôi

Khi theo dõi danh sách công việc được giao cho mình, để người dùng nhận biết và hoàn thành nhanh chóng các công việc đã được phê duyệt, chương trình hiển thị trường thông tin phê duyệt trong phân hệ Việc của tôi.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R43: Khi theo dõi Việc giao cho tôi người dùng phải vào chi tiết công việc để xem công việc đã được phê duyệt chưa.

Từ phiên bản R43 trở đi: Trong phân hệ Việc của tôi, chương trình bổ sung trường thông tin Người phê duyệt, giúp người dùng nắm bắt nhanh thông tin công việc.

Trong phân hệ Việc của tôi, anh/chị thiết lập hiển thị trường thông tin Người phê duyệt để dễ dàng quan sát thông tin phê duyệt.

 

Cập nhật 18/05/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.