1. Trang chủ
  2. AMIS Công việc
  3. 8.Tính năng mới
  4. Trên Website
  5. R43 - Ngày phát hành 18/5/2022
  6. Hiển thị mối quan hệ cha con của công việc khi xuất khẩu báo cáo Số lượng công việc theo nhân viên

Hiển thị mối quan hệ cha con của công việc khi xuất khẩu báo cáo Số lượng công việc theo nhân viên

Để người dùng dễ dàng phân biệt công việc cha và công việc con, chương trình hiển thị mối quan hệ cha – con của công việc khi xuất khẩu báo cáo Số lượng công việc theo nhân viên.

Hướng dẫn chi tiết

Trước phiên bản R43: Khi xuất khẩu các báo cáo Số lượng công việc theo nhân viên, file nhập khẩu hiển thị danh sách công việc theo người thực hiện, trải phẳng công việc, không phân biệt cha – con.

Từ phiên bản R43 trở đi: Chương trình gom nhóm công việc theo quan hệ cha – con khi xuất khẩu các báo cáo Số lượng công việc theo nhân viên (Số lượng công việc chưa hoàn thành/Số lượng công việc đã hoàn thành/ Tổng số lượng công việc/Công việc lùi hạn).

Trên file xuất khẩu các báo cáo Số lượng công việc theo nhân viên, công việc được gom nhom nhóm theo mối quan hệ cha – con (công việc con lùi vào so với công việc cha) giúp người dùng dễ dàng phân biệt.

 

 

Cập nhật 18/05/2022


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.